Medlem i Svenska KennelKlubben och WestieAlliansen.

Anneli Söderlund
Södergårdsvägen 42
434 92 Vallda

Tel: 0708-198723